@@@@QOPW@xrb@t|12

U-12
NAGOMU KOSUKE RIKU SYOYA REN
NARUMI KON
KANATA SOTA RAN SEIMA RUKA
TAKERU TOMOTA KEITO YUKI KOSEI
MASAHARU RYUTA TOMOKI RIKU
RYUSIN RYUTO YUSEI KANTA HINATA
MANAKA SYOGO RUI KAEDE TOMOKI
MANATO jnf` g`qtsn rnfn snrghqn
s`jtlh `nh jdmrghm rdm` j`hsn
hsrtjh qth g`qtjh jnjnlh rgns`